WYBÓR POMPY GŁĘBINOWEJ

Źródłem wody dla domu rodzinnego (2 dorosłe osoby, 2 dzieci) jest studnia wiercona o średnicy 110 mm, całkowita głębokość studni jest 31 m, wg dokumentacji ma być pompa umieszczona w głębokości 28 m pod powierzchnią. Studnia jest w odległości 40 m od miejsca instalacji zbiornika. Teren jest lekko opadający i przewyższenie pomiędzy studnią i miejscem dla zbiornika jest 5 m. Pożądane ciśnienie wyłączeniowe u zbiornika jest 3,5 bar (odpowieada to około 35 m słupa wodnego. Ciśnienie włączeniowe jest 2 bary. Wydajność była stwierdzona testem pompowym i stanowiona na 0,62 l/s.

Ustalenie wysokości podnoszenia pompy dla danej instalacji

  • Głębokość zanurzenia: 28 m
  • Przewyższenie terenu: 5 m
  • Pozioma odległość: 40 m
  • Pożądane nadciśnienie: 35 m
  • Razem: 72 

Dla poprawnej funkcji jest koniczna instalacja  o wysokości podnoszenia (wyporu) min. 72 m.


W tym przypadku idealne jest zastosowanie głębinowego zestawu wrzecionowego 1"–EVAU-16 o parametrach:

  • Qr = 0,65 l/s
  • Hmax= 80 m v.s.

Zasilanie silnika pompy można wybrać wg wymagania klienta ewent. wg dostępnej sieci.

Z punktu widzenia wysokości podnoszenia jest pompa odpowiednia i ma dostateczną rezerwę dla wypadku ewentualnej straty mocy kilkaletnim zużyciem.

Z punktu widzenia wydajności jest konieczne zainstalować ochronę pompy przeciw "suchobiegu" - system Pilnowania poziomu wody.
Sonda dolnego poziomu (poz. nr.: 7 – viz. Szkic instalacji pompy głębinowej w dostatecznej wysokości nad otworem ssącym pompy, sonda dolnego poziomu (poz. č.: 6) min. w wysokości 3 m* nad sondą dolnego poziomu*.

Uwaga do wyboru pompy

W danym przypadku jest zainstalowany zbiornik o objętości 100 l. Ten zbiornik ma pojemność użytkową tylko ok. 26 l - chodzi o objętość wody, która wycieknie ze zbiornika w odstępie między włączeniem (2 bary) i wyłączeniem (3,5 bar). W tym wypadku nie ma sensu pompę głębinową włączać przed tym, niż się w odwiercie wytworzy dostateczny zasób wody dla jednego spięcia pompy, tzn. 3 m słupa wodnego w odwiertu.
Wysokość 3 m słupa wodnego w odwiercie 110 mm = ok. 28 l wody.