Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej www.sigmapompy.pl (zwaną dalej „Witryną „ sieci web) którą obsługuje SIGMA POMPY PL, Sp. z oo z siedzibą przy ulicy UL. WYZWOLENIA 65, 43-382 BIELSKO-BIALA.

Na tej witrynie można zapoznać się ze zasadami i warunkami korzystania  z tej Witryny , korzystaniem z niej , prawami  i obowiązkami jej właściciela oraz odwiedzających.

Warunki korzystania

a) Usługi świadczone przez te Witrynę publicznie dostępne. Korzystanie z tej Witryny jest możliwe pod warunkiem zgody z tymi warunkami . Osoba odwiedzająca Witrynę wyraża zgodą z niniejszymi Warunkami korzystania.

b) Bez zgody właściciela nie wolno korzystać z tej Witryny inaczej niż do użytku osobistego. Jakiekolwiek inne użycie jest możliwe jedynie pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez właściciela .

c) Osoba odwiedzająca (użytkownik) zgadza się , że korzystanie z tej Witryny podlega zasadom oraz obowiązującym prawem Republiky Czeskiej,  że będzie zawsze działać zgodnie z tymi zasadami, dobrymi manierami i niniejszymi Warunkami.

d) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się , że może zdarzyć się częściowe lub całkowite uszkodzenie działalności tej Witryny. Dodatkowo mogą również wystąpić zmiany  lub uchylenia (anulacja) w treści albo usługach. Wyżej wymienione eventualne uchylenia nie gwarantują użytnikowi  Witryny  roszczenie o odszkodowanie

e)Witryna może zawierać odniesienia (łącze) do stron internetowych i stron trzecich. W takich przypadkach właściciel nie jest odpowiedzialny za ich zawartość lub funkcjonalność.

Dostawca stron internetowych

Web & Media a.s.

Václavské nám 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Město

http://www.web-media.cz/

 

Sugestie, komentarze i informacje o problemach z oglądaniem tych stron proszę wysłać na adres dostawcy stron internetowych  lub za pomocą naszego formularza sieci Web w www.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/