Wybór pompy głębinowej dla domu rodzinnego

WYBÓR POMPY GŁĘBINOWEJ

Źródłem wody dla domu rodzinnego (2 dorosłe osoby, 2 dzieci) jest studnia wiercona o średnicy 110 mm, całkowita głębokość studni jest 31 m, wg dokumentacji ma być pompa umieszczona w głębokości 28 m pod powierzchnią. Studnia jest w odległości 40 m od miejsca instalacji zbiornika. Teren jest lekko opadający i przewyższenie pomiędzy studnią i miejscem dla zbiornika jest 5 m. Pożądane ciśnienie wyłączeniowe u zbiornika jest 3,5 bar (odpowieada to około 35 m słupa wodnego. Ciśnienie włączeniowe jest 2 bary. Wydajność była stwierdzona testem pompowym i stanowiona na 0,62 l/s.